När flyget på 40-talet började etableras i Sverige var det i första hand försvaret som erbjöd flygteknisk utbildning.
När det civila flyget började öka kraftigt i omfattning ökade också behovet av flygmekaniker och behov finns även idag.
Har du något drömresmål? Som flygmekaniker kan du ha världen som arbetsplats!

Läs mer (pdf)