TYAs TRENDINDIKATOR Kompetensbehov – FLYG ger bättre kunskap om behovet av flygmekaniker och flygtekniker de närmsta tre åren. Arbetsmarknaden är god och företagen har särskilt stort behov inom struktur (metall/komposit/trä) samt flygelektronik (avionik).

TYA Trendindikator Kompetensbehov Flygteknik 2016 1