För dig som är nyfiken på flygmekanikerbranschen.

Fråga: Kan jag som flygmekaniker jobba utomlands efter utbildningen eller gäller det bara för flygtekniker?

Svar: Gymnasieutbildningen till flygmekaniker är baserad på EASA:s krav. Det gör det möjligt för dig att efter avslutad utbildning söka arbete som flygmekaniker även utanför Sverige.

Du har då grunderna för Category A-certifikat och är behörig att utföra arbetet även om du inte har det yttersta ansvaret, för det krävs en flygteknikerutbildning och ett PART-66 certifikat. Part är ett regelverk utfärdat av den europeiska luftfartsmyndigheten EASA (European Aviation Safety Agency). Certifikatet ger dig behörighet att arbeta ute i Europa.

Fråga: Har flygmekanikeryrket en framtid? Är det värt att satsa på?

Svar: Flygmekaniker och flygtekniker är relativt små yrkesgrupper men med en utbildning enligt Part-66, som leder till ett Europeiskt certifikat, blir arbetsmarknaden internationell. Antalet jobb för flygmekaniker och flygtekniker i världen ökar när flyget expanderar. 

Service- och reparationsmarknaden är internationell och ingenting säger att det är verkstäder i respektive flygbolags hemland som får serviceuppdragen. Därför är tryggheten i arbetet beroende av hur väl de svenska verkstäderna förmår hävda sig i den internationella konkurrensen.