Dina möjligheter

Du som är ung kan välja att utbilda dig till flygmekaniker på det riksrekryterande 3-åriga flygteknikprogrammet. Vill du bli flygtekniker läser du vidare på Yrkeshögskola i tre terminer. Riksrekrytering innebär att hemkommunen tillstyrker studierna i den kommun som anordnar flygteknikutbildningen och ger möjlighet till inackorderingsbidrag om avståndet till skolan överstiger en viss sträcka. Till det 3-åriga flygteknikprogrammet söker man från årskurs 9 i grundskolan. Några gymnasieskolor har även inriktning mot helikoptermekaniker.

Under gymnasietiden får du den utbildning som krävs för att du, utöver gymnasiebetyget, ska klara de europeiska krav som ställs (EASA Del 66). Du gör även den företagspraktik som krävs för att få flygmekanikercertifikat, Kategori A.

Vill du läsa vidare till flygtekniker och mer avancerade arbetsuppgifter på flygplan eller helikoptrar, måste du gå ytterligare minst ett års utbildning på en godkänd skola som har ett EASA Part 147-tillstånd.

Det finns två olika nivåer inom flygteknik: flygmekanik och flygteknik

Flygmekaniker/Helikoptermekaniker
Som flygmekaniker/helikoptermekaniker gör du underhållsarbeten, service och reparationer, på de flygplans- och helikoptertyper som du efter gymnasiet valt att specialisera dig påFlygbranschen är internationell och därför är även utbildningskraven internationella.”

Alla manualer är vanligtvis skrivna på engelska. Därför bör du som tänker utbilda dig till flygmekaniker vara bra på engelska.

Flygtekniker/Helikoptertekniker
Flygteknikerutbildningen är en tre terminer lång påbyggnad på flygmekanikerprogrammet. Utbildningen kräver även praktik, 3-5 år, beroende på din utbildningsbakgrund, eftersom tillträde till utbildningen även ges till de som har slutbetyg från NV, T och Elprogrammen

Liksom för flygmekaniker är branschen internationell och därför är även utbildningskraven internationella. Det gör att du har stora möjligheter att arbeta utomlands. Utbildningen fördjupar kunskaperna inom flygteknik och ger grunden för ett större ansvar.

Efter godkänd utbildning och praktiktid kan man ansöka om EASA-licens enligt kategori B1.