Läs mer!
Du kan läsa mer om EASA-regler på:
http://easa.europa.eu/regulations

För dig som ska välja gymnasieutbildning och är nyfiken på flygteknik.

Fråga: Måste jag vara bra på att läsa och skriva engelska?

Svar: Ja, det är ett krav. De manualer som du behöver i ditt arbete är vanligtvis skrivna på engelska.

Fråga: Kan jag gå första året på min hemskola eller måste jag söka från åk 9 till den skola där jag läser flygteknik alla tre åren?

Svar: Du kan gå det första året på din hemskola. Då söker du till en skola som har inriktningen Flygteknik, först till åk 2.

Fråga: Var kan jag läsa mer om EASA-regler?

Svar: Följ länken till höger så finner du mer information.

Läs mer!

Du kan läsa mer om EASA-regler på:


Läs mer