Den stora skillnaden mellan en flygmekaniker och flygtekniker är utbildningen och ansvaret på arbetsplatsen. En flygtekniker har en eftergymnasial utbildning och därför ett större ansvar på arbetsplatsen. Gemensamt för de båda är framtidsutsikterna och att båda yrkeskategorierna har världen som potentiell arbetsplats.

Som färdigutbildad flygtekniker är du oftast anställd av de civila flyg- och helikopterbolagen, flygvapnet, inom flygindustrin eller hos privata flygtekniska verkstäder. Flygplan måste genomgå rigorösa kontroller med jämna mellanrum för att säkerställa säkerheten och flygdugligheten. Det görs ofta av en flygmekaniker. En flygtekniker ser sedan till att kontrollen och eventuella reparationer är korrekt utförda. Allt dokumenteras in i minsta detalj då säkerheten är a och o inom flygbranschen. En flygtekniker kan ha olika typer av certifikat beroende på vilken flygplanstyp som skall kontrolleras och det är luftfartsverket som utfärdar certifikaten. 

Framtidsutsikterna för flygtekniker är goda. Rekryteringsbehovet är stort då många går i pension samt att branschen expanderar i stadig takt. Det finns också stora möjligheter att få arbete utomlands vilket ökar chanserna till arbete.

Satsa på att bli flygtekniker! Det är ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter samt att du har möjlighet att arbeta nästan var du vill i världen. Det är få förunnat!