Genvägar

Läs mer!
På skolverkets hemsida finner du ytterligare information om utbildningen.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/flygteknikutbildningen

Från höstterminen 2011 finns en riksrekryterande treårig gymnasieutbildning för flygmekaniker på sju skolor i Sverige. Det innebär att var du än bor i landet så kan du utbilda dig till flygmekaniker i någon av de godkända skolorna. Dessutom finns även utbildning till helikoptermekaniker i Linköping, Luleå och på Arlanda. 

Under gymnasiestudierna får du utbildning så att du, utöver gymnasiebetyget, även ska klara de europeiska kraven (EU del 66). Du får även företagspraktik så att du kan få flygmekanikercertifikat, Category A. Utbildningen uppfyller EASA-reglerna (EU del 147). Läs mer på EASA:s hemsida.

Efter din treåriga gymnasieutbildning har du behörighet att söka yrkeshögskoleutbildning till flyg-/helikoptertekniker. Du kan också läsa kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

Läs mer!

På skolverkets hemsida finner du ytterligare information om utbildningen.


Läs mer