Genvägar

Flygmekanikern arbetar sida vid sida med flygteknikern med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Att vara flygmekaniker innebär att du har ett mycket stort ansvar i ditt yrkesutövande. Arbetsgivare, kollegor och passagerare litar på att du underhåller flygplanen på ett professionellt sätt. 

En flygmekaniker är oftast anställd av de civila flyg - och helikopterbolagen, flygvapnet, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Då branschen ständigt genomgår förändringar, ny teknik och regeländringar, gäller det att hela tiden vara på tå. Nya motorer och flygplan kräver vidareutbildning. Om man ska jobba utomlands kräver det att man sätter sig in i det nya landets regelverk. Gemensamt för alla är dock behovet av flygmekaniker. Din utbildning och kunskap är internationell!